Skip Navigation LinksStartsidan > Om oss > Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för STIFTELSEN TILL FÖRMÅN FÖR PAUVRES HONTEUX I LINKÖPING 2019: Ordförande är Lena Granbom (pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan). Vice ordförande är Håkan Jutterdal (pensionerad skattedirektör). Sekreterare är John Fröberg (pensionerad bankkamrer). Övriga styrelseledamöter är Pernilla Lindén Jansson (diakon Svenska Kyrkan) och Sven Hugo (pensionerad bankkamrer).

Lena Granbom
Ordförande
Lena Granbom
Pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan.
Håkan Jutterdal
Vice ordförande
Håkan Jutterdal
Pensionerad skattedirektör.
Sven Hugo
Sekreterare
Sven Hugo
Pensionerad bankkamrer.
John Fröberg
Ledamot
John Fröberg
Pensionerad bankdirektör.
Pernilla Lindén Janson
Ledamot
Pernilla Lindén Janson
Diakon
mar -20
15
Sista ansökninsdag är söndag, 15 mars 2020
Ladda ner ansöknings-blanketten