Hem Ansök

Ansök

Ansökningar
Ansökan görs EN gång årligen. Ansökan ska vara inkommen senast den 15 mars för att behandlas under det aktuella året.

Ansökan skickas till:
STIFTELSEN TILL FÖRMÅN FÖR PAUVRES HONTEUX I LINKÖPING
c/o JutterdalKlockaregården 5
586 44 LINKÖPING
Telefon 070-875 68 99

Regler för understöd (framgår mer detaljerat på baksidan av ansökningsblanketten):
Mottagare av understöd ska vara

  • bosatt i Linköpings kommun med omnejd
  • ekonomiskt behövande kvinna eller man
  • Pauvres honteux (styrelsens tolkning av begreppet: fattig och ärevördig)
  • Se vidare ansökningsblanketten

Styrelsens tillämpning av begreppet pauvres honteux:

  • Behövande
  • låg fastställd förvärvsinkomst - inte högre än fyra prisbasbelopp, f.n. (2019) 186 000 kr enligt senaste taxering (ökas med ytterligare ett prisbasbelopp (46 500 kr) per person i hushållet förmögenhet understigande ett prisbasbelopp, f.n. (2019) 46 500 kr.
  • Ärevördig
  • skötsam person i pensionsålder och uppåt, utan missbruk av alkohol och fri från användning av droger
  • Ansökningsblankett

Ladda ner via länken till höger. Stiftelsen skickar ut blankett i december årligen till de som under året fått bidrag.

Ansökningsdatum: 15 mars respektive år.

Beslut med anledning av ansökanDen som ansöker om understöd får ett brev med styrelsens beslut första veckan i maj ansökningsåret. Av beslutet framgår om understöd beviljats samt i förekommande fall beloppets storlek. 

Utbetalningstillfällen
Utbetalning görs vid två tillfällen under året dels första veckan i maj dels första veckan i december.

Sista ansökningsdag

Skicka in din ansökan senast måndagen den 16 mars 2020.

Ansökningsblankett

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten. 2019-ansokan-phx.pdf Information om GDPR