Hem Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för STIFTELSEN TILL FÖRMÅN FÖR PAUVRES HONTEUX I LINKÖPING 2024: Ordförande är Lena Granbom (pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan), sekreterare  John Fröberg (pensionerad bankkamrer), Ledamöter Helén Gran Hansson (Kapitalrådgivare) och Pernilla Lindén Janson (diakon Svenska Kyrkan).


Ordförande

Lena Granbom

Pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan.

Sekreterare

John Fröberg

Pensionerad bankdirektör.

Ledamot

Pernilla Lindén Janson

Diakon i Svenska kyrkan

Ledamot

Helén Gran Hansson

Kapitalrådgivare

Sista ansökningsdag

Ansökningsdatum saknas.