Hem Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för STIFTELSEN TILL FÖRMÅN FÖR PAUVRES HONTEUX I LINKÖPING 2021: Ordförande är Lena Granbom (pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan), sekreterare  John Fröberg (pensionerad bankkamrer) och Pernilla Lindén Janson (diakon Svenska Kyrkan).


Ordförande

Lena Granbom

Pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan.

Ledamot

John Fröberg

Pensionerad bankdirektör.

Ledamot

Pernilla Lindén Janson

Diakon.

Sista ansökningsdag

Ansökningsdatum saknas.