Hem Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för STIFTELSEN TILL FÖRMÅN FÖR PAUVRES HONTEUX I LINKÖPING 2019: Ordförande är Lena Granbom (pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan). Vice ordförande är Håkan Jutterdal (pensionerad skattedirektör). Sekreterare är John Fröberg (pensionerad bankkamrer). Övriga styrelseledamöter är Pernilla Lindén Jansson (diakon Svenska Kyrkan) och Sven Hugo (pensionerad bankkamrer).


Ordförande

Lena Granbom

Pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan.

Vice ordförande

Håkan Jutterdal

Pensionerad skattedirektör.

Sekreterare

Sven Hugo

Pensionerad bankkamrer.

Ledamot

John Fröberg

Pensionerad bankdirektör.

Ledamot

Pernilla Lindén Janson

Diakon.

Sista ansökningsdag

Skicka in din ansökan senast måndagen den 16 mars 2020.

Ansökningsblankett

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten. 2019-ansokan-phx.pdf Information om GDPR