Hem Om oss

Om oss

Organisationsnummer: 802479-9937
Säte: Linköping

Historik
Den ursprungliga Föreningen till understöd åt Pauvres Honteux i Linköping har tillkommit genom att 17 olika personer donerat kapital till föreningen. De första donationerna tillkom i början av 1900-talet och den senaste under 1970-talet. Genom två på varandra följande beslut av årsmöte respektive extra årsmöte har föreningens tillgångar överlåtits till stiftelsen. 

Nuvarande styrelse
Ordförande är Lena Granbom, pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan, vice ordförande Håkan Jutterdal, pensionerad skattedirektör, sekreterare John Fröberg, pensionerad bankkamrer, Sven Hugo, pensionerad bankkamrer och Pernilla Lindén Janson, diakon i Svenska Kyrkan.

Läs mer om styrelsen.

Revisorer: Elisabeth Carelind och Arne Lundin.

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år.

Förvaltning
Styrelsen ansvarar för förvaltningen. Den anlitar Danske Bank och Ernst & Young AB för olika uppdrag.

Sista ansökningsdag

Skicka in din ansökan senast måndagen den 16 mars 2020.

Ansökningsblankett

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten. 2019-ansokan-phx.pdf Information om GDPR