Hem Om oss

Om oss

Organisationsnummer: 802479-9937
Säte: Linköping

Historik
Den ursprungliga Föreningen till understöd åt Pauvres Honteux i Linköping har tillkommit genom att 17 olika personer donerat kapital till föreningen. De första donationerna tillkom i början av 1900-talet och den senaste under 1970-talet. Genom två på varandra följande beslut av årsmöte respektive extra årsmöte har föreningens tillgångar överlåtits till stiftelsen. 

Nuvarande styrelse
Ordförande är Lena Granbom, pensionerad förvaltningschef inom Svenska Kyrkan, sekreterare John Fröberg, pensionerad bankkamrer, ledamöter Helén Gran Hansson, Kapitalrådgivare och Pernilla Lindén Janson, diakon i Svenska Kyrkan.

Läs mer om styrelsen.

Sista ansökningsdag

Ansökningsdatum saknas.