Hem Frågor och svar

Frågor och svar

Här kan du får information om vanliga frågor och svar

Kan vem som helst söka bidrag?

Nej, du måste uppfylla följande kriterier:

  • Vara en skötsam person i pensionsålder och uppåt, utan missbruk av alkohol och fri från användning av droger 
  • Bo i Linköping med omnejd
  • Ha en låg fastställd förvärvsinkomst (högst fyra prisbasbelopp) dvs högst (2023) 210 000 kr.
  • Ha förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp f.n. (2023) 52 500 kr.
  • Inte äga fastighet eller bostadsrätt
Måste alla som vill få understöd göra en ansökan?

Ja, ansökan måste lämnas en gång årligen.

Ansökan ska ske via Stiftelsetjänst, deklarationsblankett för 2021 och även årsbeskedet 2022 från bank ska bifogas. Har du försörjningsstöd krävs intyg från socialsekreterare att bidraget inte minskar ditt försörjningsstöd. Om du saknar eget Bank-ID kan du ta hjälp av god man, diakon, anhörig etcetera, notera då förhållandet till den personen i avsnittet levnadsbeskrivning.

I och med Covid-19 finns det även i år möjlighet att ansöka via blankett. Är du ny sökande kontakta Styrelsen (se sidan Kontakt) via e-post eller telefon så skickar vi en blankett på posten. Tidigare sökande fick blankett i samband med avisering om utbetalningen i december 2022.

Observera att du gör din ansökan via ett av dessa två ansökningsförfarande - genom Stiftelsetjänst ELLER på erhållen blankett ANSÖKAN till Stiftelsen för Pauvres Honteux i Linköping för år 2023.

När ska ansökan göras via formuläret på hemsidan?

Senast den 15 mars. Ansökan som görs innan 15 mars gäller året ut. Detta datum gäller även för de blanketter som ifylls och skickas via post.

När sker utbetalningar?

Stiftelsen prövar alla ansökningar och meddelar de sökande sitt beslut i maj 2023. Utbetalningstillfällen under året 2023 är första veckorna i juni respektive december. Godkänd ansökan gäller båda tillfällena (du behöver inte göra en ny ansökan för decemberutbetalningen). 

Måste jag betala skatt på bidrag från stiftelsen?

Nej det behöver Du inte. Stiftelsen betalar understöd så gott som enbart till personer som skattemässigt anses vara "behövande". Det gör att bidragen är skattefria.

Påverkar bidrag från stiftelsen bostadstillägg/bostadsbidrag?

Nej, eftersom bidraget från stiftelsen är skattefritt påverkas inte bostadstillägg/-bidrag.

Hur behandlas mina uppgifter som ni samlar in i ansökan?

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter.

Sista ansökningsdag

Ansökningsdatum saknas.