Hem Frågor och svar

Frågor och svar

Här kan du får information om vanliga frågor och svar

Kan vem som helst söka bidrag?

Nej, du måste uppfylla följande kriterier:

  • Bo i Linköping med omnejd
  • Ha en låg fastställd förvärvsinkomst (högst fyra prisbasbelopp, dvs högst 186 000 kr)
  • Ha förmögenhet som understiger ett prisbasbelopp (dvs 46 500 kr)
  • inte äga fastighet eller bostadsrätt
Måste alla som vill få understöd göra en ansökan?

Ja, ansökan måste lämnas en gång årligen.

När ska ansökan lämnas in?

Senast den 15 mars. Ansökan som görs i mars gäller året ut. Ansökan som inkommer efter den 15 mars tas upp för beslut påföljande år.

När sker utbetalningar?

Första veckan i maj och december.

Måste jag betala skatt på bidrag från stiftelsen?

Nej det behöver Du inte. Stiftelsen betalar understöd så gott som enbart till personer som skattemässigt anses vara "behövande". Det gör att bidragen är skattefria.

Påverkar bidrag från stiftelsen bostadstillägg/bostadsbidrag?

Nej, eftersom bidraget från stiftelsen är skattefritt påverkas inte bostadstillägg/-bidrag.

Hur behandlas mina uppgifter som ni samlar in i ansökan?

Läs om hur vi behandlar dina uppgifter.

Sista ansökningsdag

Skicka in din ansökan senast måndagen den 16 mars 2020.

Ansökningsblankett

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten. 2019-ansokan-phx.pdf Information om GDPR